• Általános korrajz
 • A romanika és a gótika a nagyvilágban
 • A középkori epika és dráma /világirodalom/
 • A középkor lírája /világirodalom/
 • A korszak jeles képviselői
 • A romantika világa -irodalom, építészet, szobrászat, festészet, zene
 • Arany János a magyar romantika második szakaszának képviselője
 • Arany János lírája, epikája, balladái és fordításai
 • A magyar nyelv szókészlete
 • a nyelvváltozatok kérdése
 • A nyelvjárások és fajtái
 • A kisebbségi nyelvváltozatok
 • Az anyanyelv eredete,szerepe, helye a világ nyelvei között
 • Az őshaza-elméletek
 • Nyelvrokonaink
 • Nyelvtörténeti korszakok és emlékeik
 • A nyelvújítás
 • A nyelv és a gondolkodás
 • A kommunikáció fajtái
 • Gesztusszótár
 • A nyelv szerepe és a világ nyelvei
 • Nyelvtípusok és nyelvcsaládok
 • A középkori Magyarország - korrajz
 • Az ősköltészet emlékei - munkadal,sámánének,ráolvasások stb.
 • A latin nyelvű irodalom kezdetei - geszták, krónikák, lrgrndák
 • A magyar nyelvű irodalom kezdetei - A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária-siralom, Margit-legenda stb.
 • A technika csodái az irodalomórán
 • Szerzők, előadók, művek...linktár
 • A házi olvasmányok és feldolgozási lehetőségei
 • Konkrét példa-Jókai Mór: A kőszívű ember fiai